Polityka prywatności

Aktualizacja polityki prywatności z dniem 5 września 2019

Administrator – Novial s.c. Jan Rytel, Magdalena Waś-Kramza ul. Puławska 228/36 02-670 Warszawa NIP: 5223008538 REGON: 146849357

Serwis – strona internetowa udostępniana przez Novial s.c. pod aktualnym adresem www.infomeet.pl oraz www.novial.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją i każdym tym, który go zastąpi.

Dane osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez informacje gromadzone za pośrednictwem formularzy i plików cookies.

Uczestnik – uczestnik konferencji InfoMEET lub osoba o odwiedzająca serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług albo funkcjonalności udostępnianych w serwisie

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Użytkownik – osoba kontaktująca się z Novial s.c. za pomocą formularza kontaktowego lub poprzez adresy email znajdujące znajdujące się w zakładce KONTAKT

 1. Administrator przykłada szczególną uwagę do dbania o bezpieczeństwo wszystkich danych zgromadzonych na Novial.pl. Dane są chronione oraz zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem oraz wykorzystaniem przez osoby trzecie.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Novial s.c. Jan Rytel, Magdalena Waś-Kramza ul. Puławska 228/36 02-670 Warszawa NIP: 5223008538 REGON: 146849357
 3. Aby zarejestrować się na InfoMEET należy skorzystać z formularza rejestracyjnego dostępnego w serwisie oraz zaakceptować regulamin, niniejszą politykę prywatności , wyrazić zgodę na udostępnienie wybranych informacji do celów marketingowych(imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miasto zamieszkania, aktualne stanowisko) lub wykupić bilet wstępu.
 4. Aby napisać wiadomość poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce KONTAKT Użytkownik musi zaakceptować politykę prywatności oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wymienionych pod formularzem.
 5. Administrator może wysyłać do Uczestnikowi wiadomości na ich adres e-mail lub numer telefonu.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
  1. (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu przetwarzania danych do wykonania umowy o udział w szkoleniu/konferencji
  2. (art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO w celu przetwarzania danych dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Novial s.c. Jan Rytel, Magdalena Waś-Kramza w zakresie marketingu bezpośredniego związanego z działalnością prowadzoną przez Novial s.c. Jan Rytel, Magdalena Waś-Kramza,
  3. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu przetwarzania danych w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółki poprzez zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych z umową realizowaną na Twoją rzecz,
  4. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celach analitycznych, tj. poprawności i jakości realizowanych usług,
  5. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Novial s.c. Jan Rytel, Magdalena Waś-Kramza,
  6. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu badania Twojej satysfakcji z dostarczonej przez Novial s.c. Magdalena Waś-Kramza umowy, będącej realizacją prawnie uzasadnionego interesu Novial s.c. Magdalena Waś-Kramza
 7. Novial s.c. Jan Rytel, Magdalena Waś-Kramza jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Dane przechowywane w systemach i bazach danych Administratora są zabezpieczone. W Serwisie wdrożyliśmy rozwiązania zapewniające wysoki poziom ochrony Twoich danych, w tym certyfikat SSL
 9. W każdej chwili przysługuje Tobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, które realizujemy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – możesz tego dokonać wysyłając wiadomość e-mail na adres magdalena.was@novial.pl. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w powyższych celach, chyba że będziemy stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla Novial s.c. Jan Rytel, Magdalena Waś-Kramza ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 10. Twoje dane osobowe dla potrzeb marketingowych będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. W takim przypadku zaprzestaniemy ich przetwarzania. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne. Dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w związku z wykorzystywaniem przez nasza firmę narzędzi dostarczanych przez Google.
 11. Rejestracja na konferencję wiąże się z koniecznością czasowego zapisania adresu IP. Tego typu informacje wykorzystujemy do ewentualnego udowodnienia, że wypełniłeś formularz oraz zaakceptowałeś nasz regulamin i zgody. Adres IP to ważny na całym świecie unikalny identyfikator komputera. Jako użytkownicy prywatni nie posiadają Państwo stałego adresu IP, jako że adresy te są przypisywane tymczasowo przez dostawcę Internetu w ramach jednej sesji. Mimo to zasadniczo istnieje możliwość przypisania danych użytkownika za pomocą tego źródła, wykorzystując statyczny adres IP.

————————————————————————————————————————————

Polityka prywatności obowiązująca dla rejestracji do dnia 5 września 2019

Administrator – Novial s.c. Jan Rytel, Magdalena Waś-Kramza ul. Puławska 228/36 02-670 Warszawa NIP: 5223008538 REGON: 146849357

Serwis – strona internetowa udostępniana przez Novial s.c. pod aktualnym adresem www.infomeet.pl oraz www.novial.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją i każdym tym, który go zastąpi.

Dane osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez informacje gromadzone za pośrednictwem formularzy i plików cookies.

Uczestnik – uczestnik konferencji InfoMEET lub osoba o odwiedzająca serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług albo funkcjonalności udostępnianych w serwisie

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Użytkownik – osoba kontaktująca się z Novial s.c. za pomocą formularza kontaktowego lub poprzez adesy email znajdujące znajdujące się w zakładce KONTAKT

 1. Administrator przykłada szczególną uwagę do dbania o bezpieczeństwo wszystkich danych zgromadzonych na Novial.pl. Dane są chronione oraz zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem oraz wykorzystaniem przez osoby trzecie.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Novial s.c. Jan Rytel, Magdalena Waś-Kramza ul. Puławska 228/36 02-670 Warszawa NIP: 5223008538 REGON: 146849357
 3. Aby zarejestrować się na InfoMEET należy skorzystać z formularza rejestracyjnego dostępnego w serwisie oraz zaakceptować regulamin, niniejszą politykę prywatności , wyrazić zgodę na udostępnienie wybranych informacji do celów marketingowych(imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miasto zamieszkania, aktualne stanowisko)i zgodę na przekazanie danych partnerom wydarzenia lub wykupić bilet wstępu.
 4. Aby napisać wiadomość poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce KONTAKT Uzytkownik musi zaakceprować polityke prywatności oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wymienionych pod formularzem.
 5. Administrator może wysyłać do Uczestnikowi wiadomości na ich adres e-mail lub numer telefonu.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
  1. (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu przetwarzania danych do wykonania umowy o udział w szkoleniu/konferencji
  2. (art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO w celu przetwarzania danych dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Novial s.c. Jan Rytel, Magdalena Waś-Kramza w zakresie marketingu bezpośredniego związanego z działalnością prowadzoną przez Novial s.c. Jan Rytel, Magdalena Waś-Kramza,
  3. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu przetwarzania danych w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółki poprzez zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych z umową realizowaną na Twoją rzecz,
  4. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celach analitycznych, tj. poprawności i jakości realizowanych usług,
  5. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Novial s.c. Jan Rytel, Magdalena Waś-Kramza,
  6. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu badania Twojej satysfakcji z dostarczonej przez Novial s.c. Magdalena Waś-Kramza umowy, będącej realizacją prawnie uzasadnionego interesu Novial s.c. Magdalena Waś-Kramza
 7. Novial s.c. Jan Rytel, Magdalena Waś-Kramza jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadku usług polegających na udostępnieniu danych osobowych partnerom konferencji – administratorem danych osobowych Uczestnika jest partner konferencji, który staje się odpowiedzialny za ich zgodne z prawem przetwarzanie.
 8. Dane przechowywane w systemach i bazach danych Administratora są zabezpieczone. W Serwisie wdrożyliśmy rozwiązania zapewniające wysoki poziom ochrony Twoich danych, w tym certyfikat SSL
 9. W każdej chwili przysługuje Tobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, które realizujemy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – możesz tego dokonać wysyłając wiadomość e-mail na adres magdalena.was@novial.pl. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w powyższych celach, chyba że będziemy stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla Novial s.c. Jan Rytel, Magdalena Waś-Kramza ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 10. Twoje dane osobowe dla potrzeb marketingowych będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. W takim przypadku zaprzestaniemy ich przetwarzania. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom, na podstawie Twojej wyraźnej zgody. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne. Dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w związku z wykorzystywaniem przez nasza firmę narzędzi dostarczanych przez Google.
 11. Rejestracja na konferencję wiąże się z koniecznością czasowego zapisania adresu IP. Tego typu informacje wykorzystujemy do ewentualnego udowodnienia, że wypełniłeś formularz oraz zaakceptowałeś nasz regulamin i zgody. Adres IP to ważny na całym świecie unikalny identyfikator komputera. Jako użytkownicy prywatni nie posiadają Państwo stałego adresu IP, jako że adresy te są przypisywane tymczasowo przez dostawcę Internetu w ramach jednej sesji. Mimo to zasadniczo istnieje możliwość przypisania danych użytkownika za pomocą tego źródła, wykorzystując statyczny adres IP.
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie zgadzasz się na korzystanie przez serwis z plików cookies, zmień ustawienia przeglądarki zgodnie z niniejszą polityka cookies